Zawor bezpieczenstwa immergas

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest zabezpieczenie rozmaitych urządzeń przed nagłym wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu też jego odpowiednią wielkość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa chce od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), a stanowi jeszcze zależne z jego parametrów i sposobie zabezpieczanego urządzenia. I wielkość zaworu jest właśnie powiązana z wymaganą przepustowością, która oznacza ilość strumienia płynu, jaki musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest ochrona urządzeń i rurociągów przed negatywnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, które może spowodować do dużych uszkodzeń. Z zmiany najczęstszymi przyczynami powstawania zbyt dużych ciśnień są uderzenia wodne oraz awarie armatury odcinającej bądź narzędzi automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze powodu na zabieg działania, można wydać na dwa sposoby:

 

Zawory niskociśnieniowe – używane jako narzędzia chroniące przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w ramach tej grupie dzieli się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centra zaworu wywierana jest poprzez ciężar,
zawory sprężynowe – nacisk na grzybek wykonywany jest poprzez sprężynę zamontowaną w zaworu.

W relacje od typu konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić więcej na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar umieszczony jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w treści grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości grającej na towar i siły parcia wody czy powietrza działającej na grzybek. Natomiast w zaworach dźwigniowych ciężarek wybiera się na ramieniu dźwigni, zaś otwarcie zaworu następuje po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.