Zastosowanie programu enova w przedsiebiorstwie

Oprogramowanie enova Księga Handlowa pozwala na kompleksową obsługę finansową i księgową przedsiębiorstwa w zakresie ewidencji dokumentów, księgowania tych dokumentów oraz wykonywania deklaracji oraz sprawozdań bieżących oraz okresowych.

drukarki fiskalne elzab

Główne funkcje dla modułu enova Kasięga handlowa to: dziennik księgowań, ewidencja VAT zakupu i sprzedaży, ewidencja dokumentów – KP, KW, Lp, ZSO.

Program ma całą gamę dokumentów, które są związane z rozrachunkami z klientami typu: noty odsetkowe za zwłokę w zapłacie, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy, nawet elektroniczne. Oprogramowanie enova zostało stworzone przez ekspertów.

baner-01-polkas

źródło: http://erp.polkas.pl/wp-content/uploads/2015/04/baner-01-polkas.jpg

Deklaracje

W oparciu o wdrożone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie tworzone i drukowane są deklaracje o dochodach oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych pozwala ma nieograniczone możliwości w zakresie tworzenia zestawień i zdobywanie informacji istotnej dla użytkownika w każdym czasie roku obrachunkowego. Księgowość w systemie enova pokazuje nową generację oprogramowania do kompletnej księgowości pracującego w środowisku Windows. Dzięki wykorzystanym rozwiązaniom program jest bardziej elastyczny – stąd możliwość samodzielnego przerabiania i dopasowania do własnych potrzeb parametrów programu.

Funkcje

Oprócz funkcji, które są oparte o ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, program posiada szeroki wachlarz funkcji, które są związane z automatyzacją ewidencjonowania wszystkich dokumentów, dekretacji dokumentów, które się powtarzają czy też operacji gospodarczych. Program opracowany został z myślą o firmach, prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowanie systemu gwarantuje, że jest on otwarty na nowe sugestie operatora. Stworzono go z myślą o Księgowych, którzy chcą używać ergonomicznych narzędzi informatycznych, które mają im ułatwić codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrotowego.

Ewidencja dokumentów

W systemie dokonuje się ewidencjonowania dokumentów każdego typu, które podlegają zaksięgowaniu na planie kont. W ewidencji dokumentów zapisuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: wydatki, listy płac, amortyzacja, przyjęcie zewnętrzne, itp. Po wdrożeniu dokumentów mogą one być przeksięgowane do dziennika samoczynnie.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl