Wybuch ziemi

Mianem wybuchu charakteryzuje się gwałtowne wydzielenie niezliczonych liczb energii. Działanie to zawiera ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej jest zatem sztukom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez powodu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej uczęszczają do nich powierzchnie, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową rozumie się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, leżących w formie gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których są za wysokie temperatury. Warto wiedzieć, iż w treściach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą stworzyć eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak też pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których skutki byłyby ogromne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a ponadto naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby zapobiec wyżej wymienionym szkodom, należy wcale nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest pomoc przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały zbudowane specjalne ustawy, informacji oraz normy, których celem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W miejscach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który umożliwi bezpieczeństwo wykonywających w nich ludziom.