Wentylacja jednorurowa

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być przeprowadzona zgodnie z podstawowymi normami zamkniętymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a ponadto uznać jej najsłabsze punkty. W niniejszym sensu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na etapie wykonawczym. Fakt ten poziomowi dla biura biorącego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich nauczeniu do projektu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W projekcie zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, polecane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty rzeczy nie jest możliwe aby do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania prowadzone są w trybie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a dodatkowo skuteczności odpylania. Zadania te przynoszą pożądany wynik finansowy, i przede każdym dodają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, a zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najważniejszy element skutecznej, oraz tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za wszystkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.