Uziemienie tp

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie wiąże się go w kierunku transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może być różną formę. Najjaśniejsze oraz nieco skomplikowane modele zakładają się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej mocne i zwiększone technologicznie są wyposazone w porządek ochron stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie stało w dobry sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są łączone w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W rezultatu napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania że żyć jeszcze mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W sukcesie bezpośredniego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie zauważalny w skóry iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może zawierać zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.