Uziemienie elementu spawanego

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na ograniczeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie używa się go w zasięgu transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

http://freshcore.pl/Tworzenie, projektowanie, pozycjonowanie stron Kraków

 

Uziemienie elektrostatyczne może mieć inną formę. Najspokojniejsze oraz kilka skomplikowane modele oddają się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Bardziej rozwinięte i zwiększone technologicznie są wyposazone w styl ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie zostało w należyty sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są dawane w procesie załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efektu napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania potrafi istnieć wyjątkowo mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub przebieranie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W efekcie naturalnego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie wyczuwalny w istocie iskry.
Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może prowadzić zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne “electrostatic earthing” eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.