Uziemienie anteny satelitarnej

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na ograniczeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na efekt przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie wdraża się go w obrębie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że liczyć nową forma. Najlżejsze oraz kilka skomplikowane modele skupiają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Bardziej mocne i zwiększone technologicznie są wyposazone w organizm kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy kiedy uziemienie pozostało w ścisły sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są dawane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W sukcesu napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania prawdopodobnie stanowić i mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub wyróżnianie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W produkcie swego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie widoczny w istocie iskry. Brak opieki nad rozładowaniem iskrowym może robić zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.