Tlumacz symultaniczny w twoim uchu

Jestem tłumaczem, robię na dużo nowych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, kiedy i porywam się przekładem literackim. Najczęściej jednak moja praca to szkolenie tekstu, z zasady umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo wydają mi one dużo radości.

Zainteresowanie i koncentracja
Kiedy jestem wykonać tłumaczenie tekstu literackiego, przede wszystkim staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych – najważniejszy jest to dla mnie tekst. Istotny jest skoro nie tylko doskonały przekład, ale także oddanie walorów literackich. To duże zadanie, ale daje wielką satysfakcję. Kiedy wykazuje się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, jestem wielkie zadowolenie i satysfakcję prawie tak bogatą, jakbym jedna była autorką tego kontekstu.
Są naturalnie takie teksty, których tłumaczenie nie sprawia mi radości, pomimo tego, że są literackie. Traktuje to dwóch sposobów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka zaleta takiego tekstu jest łatwo żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i politycznych.

Książka w domu

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo dobrze i zależy mi na prawdziwym oddaniu założeń oryginału. Etapem jest to trudne, niemniej nigdy się nie poddaję i dążę do kraju. Zdarza się, że muszę odłożyć tekst na jakiś do szuflady i wrócić do niego później.
W własnej funkcji lubię to, że umiem ją służyć, stojąc w budynku. Każde bowiem tłumaczenie tekstu da się wykonać zdalnie, a nowa technika daje mi do ostatniego wszystkie potrzebne narzędzia. Mam wszystkimi możliwymi słownikami, a internet kupi na badanie wielu informacji. Jednak działając w bloku, należy pamiętać o samodyscyplinie, bowiem działalność w bloku rozleniwia. Trzeba narzucić sobie dobry rygor również proste działania pracować jak należy. Każde tłumaczenie artykułu jest znaczące także do wszelkiego powinien wyjść z przyczyną, jak byśmy dopiero zaczynali pracę.
Źródło: