Tlumacz mozliwosci zatrudnienia

Osoba chcąca wykonywać tłumaczenia może zdobyć potrzebne wykształcenie lub wiedzę w czasie studiów filologicznych, lingwistycznych lub podczas rozmaitych kursów, gdzie potwierdzeniem znajomości języka jest najczęściej określony certyfikat. Jeżeli znamy obcy język na poziomie biegłym, możemy rozpocząć pracę tłumacza. Jakie instytucje oferują nam zatrudnienie i które z ofert warto jest rozpatrzyć?

Tłumacz w firmie

Na początek warto jest rozpatrzeć zatrudnienie jako tłumacz zatrudniony na stałe w firmie. Jeżeli dana firma utrzymuje częste kontakty z zagranicznymi przedsiębiorcami, stworzenie takiego stanowiska jest niezbędne. Dzięki temu, firma nie musi ponosić kosztów związanych ze zlecaniem tłumaczeń osobom z zewnątrz oraz ma większą pewność do dobrej jakości tłumaczeń. Dodatkowo tłumacz w firmie, podnosi prestiż danego przedsiębiorstwa, nie mówiąc już o tym, że zatrudnienie tłumacza na stałe w firmie utrzymującej częste kontakty z zagranicznymi markami jest bardziej opłacalne finansowo.

Biuro tłumaczeń vs freelancer

Inne możliwości zatrudnienia dla tłumacza to oczywiście oferty od biur tłumaczeń. Najczęściej, tłumacz współpracuje z biurem tłumaczeń na zasadzie umowy zlecenia. To biuro pośredniczy pomiędzy nim a firmą lub osobą prywatną, która potrzebuje tłumaczenia danego tekstu. Z kolei niektórzy tłumacze pracują jako freelancerzy, czyli pozyskują zlecenia na własną rękę. W ten sposób nie mają dużej pewności co do stałości zleceń, lecz uzyskują większe dochody.

Rodzaje tłumaczeń

oprawa ewakuacyjna exOprawy oświetlenia awaryjnego lampy led EX ATEX | GRUPA WOLFF

Rodzaje tłumaczeń jakie tłumacze mogą wykonywać to przede wszystkim tłumaczenia pisemne, na przykład literackie (przekład książki) lub specjalistyczne, co dotyczy tekstów z danej dziedziny, które zawierają specjalistyczne słownictwo. Dlatego warto jest wyspecjalizować się w danym zakresie słów, aby móc wykonywać lepiej opłacalne ale też bardziej wymagające tłumaczenia.

tłumacz w firmie

źródło: http://blog.lingualab.pl/wp-content/uploads/2016/06/2016.06.05_S%C5%82ownik-stworzony-z-my%C5%9Bl%C4%85-o-komputerach.jpg

Praca tłumacza jest dość trudna, jednak na pewno ciekawa. Sprawdzą się w niej przede wszystkim osoby z pasją i zacięciem do nauki danego języka.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl