Szara strefa opis

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi spory problem. Nasz kraj zmaga się z nim łatwo od zawsze, z drugimi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wydajemy na ostatnim polu w zderzeniu z własnymi państwami byłego bloku wschodniego, jednak do starej Europy cały chwila istnieje znacznie dobrze.

Uważam, że szarej powierzchnie nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Dobrym rodzajem jest edukowanie społeczeństwa, a więc konsekwentne uświadamianie, że wstępujemy w ramach grupy i że to, co stanowi dla wspólnoty dobre również nam samym przynosi korzyści. Co więcej trzeba odzyskać zaufanie pracowników do państwa - dużo komunikuje się, zwłaszcza w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Głoszący tę tezę przedsiębiorcy zaliczają się nie dostrzegać ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o własnych drogach zupełnie podziały na mocy. Podobnie politycy prezentujące takie zachowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł spotyka się niestety z pięknym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zachwyceni ich graniem nie zastanawiają się ponad tym, co właściwie naprawdę się za nimi przechowuje. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą droga na to, żeby obejść system. Mają tu zresztą wsparcie znacznej grupy naszych użytkowników, którzy mimo kampanii społecznych, posiadających na kierunku bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki mają jako bandycki haracz, i jeden paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z tego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro wymaganie tych konsekwencji będzie kilkoro skuteczne? Mimo wszystko jakość nie jest wyjątkowo aż tak niska, jak można by na podstawie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa a do siebie nawzajem rośnie - proces ten zachodzi długo i nieregularnie, jednak biorąc pod uwagę te dwadzieścia sześć lat, szkoła jest jasna. Myślę, że wraz z wzrostem finansowym i psychicznym kraju coraz mniej mężczyzn będzie zapisywało się rządzą krótkoterminowych zysków, a jeszcze dużo - elementarną uczciwością. Nawet jeśli dają się tąpnięcia, jak jedyna zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że mamy mądry, choć bardzo doświadczony naród i nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Nasza jeszcze będzie około Europy niż Rosji.