Strefy zagrozenia 0 1 2

Ze względu na ostatnie, że w krajach Unii Europejskiej obowiązywały nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w sukcesu stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do książce w tych dziedzinach. Końcem tych odmian jest duże zmniejszenie ryzyka bądź jego pełna eliminacja, które krępuje się ze używaniem wyników w dziedzinach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a dokładnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi wykonywać dany produkt, który jest określony do brania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem systemu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń i systemów ochronnych w tych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich kursu na obszarze Unii Europejskiej. Ową regułą są objęte każde urządzenia elektryczne i nieelektryczne a systemy ochronne, które będą naciągane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, zarządzających i poprawiających, które będą brane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie muszą być one samodzielnych funkcji, ale przyczyniać się będą do pewnego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje także możliwość wykazywania zgodności materiału z wymaganiami ATEX. Wyroby robiące te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z regułą, muszą też pełnić jej podstawowe wymagania. Zastosowanie prawd nie jest przydatna niezbędnością, tylko taż procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady tworzonej przez osobę wpływającą na bazie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić chociaż w wypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli należy o te elementy, to informacje zgodności może w tym przykładu wystawić producent owego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak przestrzegane zaś wtedy producent będzie dokładny w takiej rzeczy za wpisanie na rynek swojego produktu. Jeśli idzie o główne wymagania, wtedy są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące stanowisk pracy oraz zadanie na obszarze Unii Europejskiej w droga obligatoryjny a trzymający kluczowy charakter.