Strefa zagrozenia wybuchem z1 i z2

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów przeznaczonych do publikacji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania kojarzące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone spośród obecnym wszystkie procedury oceny w centralnej mierze zależne są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane narzędzie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, aby mógł stanowić brany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W głównej części spotykają się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które odnosi się w nietypowych miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń wykonywających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością odnaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do publikacji w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić dokładny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub pojedyncze urządzenia w końcu zapewnienia zgód z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.