Strefa zagrozenia wybuchem wikipedia

ATEX – jest ostatnie rada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, przeznaczony do użytkowania w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w granicach połączonych z ostatnią dyrektywą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić celem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w nowych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą i być inne z regułą, i nie są odpowiednia podnosić jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę czy jest jednakowy z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych krajach UE stanowiły duże utrudnienia w prostym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń używanych do produkcji w strefach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpadła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w stanowiskach pracy, w których potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wprowadzona w mieszkanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Funkcji i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpadło w życie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w tłu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.