Statyczna wyznaczalnosc

Elektryczność statyczna stanowi niezmiernie niezdrowa dodatkowo w wartości wszechobecna. Jej wyładowania zwłaszcza w atmosferze zagrożonej wybuchem prowadzą do powstania skry i w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie wchodzi do 400 zdarzeń połączonych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, ale wolno im w jednoznaczny sposób zapobiegać stosując proste dania oraz techniki, które są wydajne i ogólnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zarobione w toku przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Przylega do tego punktu posłużyć się mocnym zaciskiem lub nowym niezawodnym połączeniem ochranianego urządzenia z dobrze dobranym kablem, zdolnym do przewodzenia ładunku elektrycznego do prawidłowego momentu uziemienia. Zasadą jest pomocne wymieszanie z uziemieniem, niestety w tokach produkcyjnych takich efektów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy materiały wybuchowe dochodzi często do sprawie, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, mogą stanowić pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W stosunku z powyższym, osłabiają one funkcjonowanie zacisków czy drugich form uziemiających używanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą robić szereg wymagań, żeby potrafiły być dawane w powierzchniach zagrożenie wybuchem. Nie umieją stanowić pokryte materiałem sprzyjającym do powstania iskrzenia w prostych warunkach działalności. W treści niebezpiecznej, o wielkim zagrożeniu zapłonem i wybuchem potrzebne są regularne kontrole stanu narzędzi ludzi do uziemienia. W produkcie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do nieprawidłowości i nieszczelności układów, w produkt czego przestaną one wykonywać naszą funkcję. Stanowi aktualne rzecz bezpośredniego zagrożenia dla personelu i całego zakładu. Dzięki postępowi technologie, można obecnie coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które są zintegrowany system samokontroli. Urządzone są we znaki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju techniki i prac, w dobie wpływie na wzrost sprzedaży i obrotu, cała procedura jest ściągana na jeszcze większych i skuteczniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego rezultatem są późniejsze wyładowania. To zjawisko człowieka i presja na jak najprawdziwszy produkt zagraża bezpieczeństwu jego samego.