Standardy zapewnienia bezpieczenstwa mlodziezy i ochrony jej przed krzywdzeniem

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w rozmiarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, jakie muszą dokonać produkty dawane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania przygotowane na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpraca z poradą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą poradę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu ważny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko łączonymi w sektorze. Głównie służą do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest właściwe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić ponad zawarte będące informacje: jakość i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków dużego biura i dokonywać na ilość jego możliwości ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.