Srodek gasniczy do rodzaju pozaru

Para wodna jest wszechstronnie stosowanym środkiem gaśniczym. Odnosi się ją zaledwie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest niski ciężar ważny zaś w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

maszyna próżniowa

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną rzuca się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy zapewne być łączona do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wchodzą w odpowiedź z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w skutku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej funkcjonalne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być brana jedynie w ostatnich pomieszczeniach, co do których planuje się pewność, że nie żyją w nich pracownicy. Z pomoce na wysokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić uciążliwa dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.