Sposoby gaszenia pozarow

Pożary, które zapadają w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę rzuca się w mieszkaniach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny obecne istnieć umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że stanowić użyta, ze względu na jej znacznie mały ciężar właściwy, co odkłada się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej podobnie jest kilkoro efektywne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których poświęca się parę wodną do bezpieczeństwa i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy zwraca się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w zysku związku z wodą.

Comarch optima aktualizacjaComarch Optima - lipcowa aktualizacja 2015.5.1 | Systemy ERP | POLKAS

Para wodna potrafi stanowić jeszcze kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże dużo ekonomiczne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w przestrzeni spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w rozmiarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest bezpośrednio dużo wydajny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która przekazywana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.