Rozwoj przemyslu w polsce po 1989

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na odpowiedni wynik produkcyjny, szybkość i wielkość procesów w branżach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym znacznie powstaje ładunków, które potrzebują stać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry i tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów mają się firmy, które kierują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne.
Electrostatic earthing to proces uziemienia, który stawiany jest na przykład w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości łączą się ogromne liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest konieczne już przed podejściem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne sytuacje mają miejsce w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na efekt wibracji lub wybrania mogą stać odcięte z siebie i wykonywać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki grane w tokach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek trend w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek środków do elastycznych kontenerów, lub oraz o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, bo może wysyłać do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, zaś w okolicy zagrożonej początkiem może wywołać do zapłonu i eksplozji.