Rozliczenie za prace w niedziele

Te poprawki w uchwale o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji świadczące swoje usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania energii z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną?
Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją rola idą do głów fizycznych (B2C). A firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rola w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i cele związane z byciem kas fiskalnych.
Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do swojego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie stosowana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi – technologiczne i sprawne – opisane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy dokonać przed podjęciem używania kasy, związane są zarówno z pomocą, którą można kupić za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, choć nie wysoce niż 700 zł. Posiadacz kasy musi i pamiętać o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego poziomu może stworzyć konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to i konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były wręczone. Użytkownik kasy musi również drukować raporty okresowe – dzienne, tygodniowe i miesięczne – produkowane przez kasę fiskalną.