Pyly krzemionki

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają najprawdziwsze zagrożenie dla zdrowia grających w takim miejscu osób.

Ze powodu na pomysł na stan zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym działaniem w medium emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pozytywne zapobieganie przez stosowanie osobistej oraz zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche oraz mokre. Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jeden z najzwyklejszych odpylaczy o niskich kosztach budów. Zaletą tego rozwiązania jest słaba skuteczność odpylania, a często są wprowadzane w zintegrowaniu z różnymi odpylaczami. Znacznie szybką efektywnością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Wprowadzane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najdroższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w planu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na wynik przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania wymagają istnieć użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny jest od gałęzi przemysłu także od pewnego zagrożenia.