Psychika u sportowca

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest używanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowie zaprojektowanych i dokonanych zgodnie z dyrektywą ATEX ważną w końcach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby robiło w całości sprawnie, przydatne jest przedstawienie odpowiednio wykończonych i ewentualnie dobrych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w pracy W praktyce odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) tworzy się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których realizują się skupiska pyłu (na dowód wokół obrabiarek), do ostatniego punkcie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących urządzeń a jednej instalacji odpylającej, skoro ona zarówno może tworzyć ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i pokrycia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z regułą ATEX oraz potrafiących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w organizmy gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.