Przetarg odpylanie 2016

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, zwracających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w procesach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Poruszające się cząstki o dużo niewielkich rozmiarach stanowią zagrożenie dla maszyn oraz dla zdrowia człowieka (większość z nich stanowi działanie toksyczne), dlatego też skuteczne sposoby odpylania stanowią ważny fakt w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium i rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien stanowić umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak i unikać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim dociera do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej a w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w obudowie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w organizm oczyszczania sprężonym powietrzem dany w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo istotną rzeczą w sposobach odpylających stanowi ich szczelność - każda przerwa w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności wzoru i zagrożenia. Dodatkowym elementem dużym w budowy jest trwałość materiałów, z jakich narzędzia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wpływają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą dawać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.