Program komputerowy boardmaker

Dobry pogląd na otwarcie firmy to dopiero połowa sukcesu. Drugą połową jest trzymanie wszelkich spraw urzędowych, odpowiednia segregacja, porządkowanie dokumentów w biurze tak, żeby w wszystkiej chwili ważna je łatwo zlokalizować np. w przypadku kontroli PIP również indywidualnych ludzi. W charakterze ułatwienia zarządzania przedsiębiorstwem można wykorzystać z zintegrowanych programów informatycznych. Do ostatnich które sprawiają się uznaniem wśród wielu użytkowników jest brać programów Optima.

Zainteresowani mogą przyjąć ze perspektywy optima program demo i sprawdzić pod względem funkcjonalności, dokonać oceny interfejsu itd. Program można również zapotrzebować na płycie CD, bądź wykupić licencję online. Wersja demonstracyjna dostępna jest poprzez 60 dni. Program poświęcony jest dla środowiska Windows (System operacyjny Windows 7 (wspólnie z klasą Starter), Windows Vista Service Pack 2;,Windows XP SP 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2. Podczas instalacji należy dokładnie skonfigurować system. Zalecaną minimalną rozdzielczością ekranu jest 1024x768. Do instalacji programu wymagane są uprawnienia administratora systemu. Proces instalacji poprzedza potwierdzenie warunków gwarancji, licencji oraz wyjątkowych. Następnie instalator weryfikuje, czy komputer jest dobrze skonfigurowany na sprawy programu Comarch OPTIMA. W razie wystąpienia problemów uniemożliwiających przerywa proces instalacyjny. Kolejnym krokiem jest wybór aktywnych modułów. Użytkownik zaznacza moduły, na jakie została wykupiona licencja. Na wybranych elementach będzie można później wprowadzać nowości w konfiguracji programu: Program/ Użytkowe/ Operatorzy. Ważnym czynnikiem niezbędnym do lekturze programu Comarch OPTIMA jest baza danych. W przypadku, gdy Użytkownik posiada już zainstalowany i tani serwer występuje jego konfigurację pod potrzeby programu. Po wyjściu budów nie jest wymagane ponowne uruchamianie komputera.