Program enova kadry

Enowa to projekt płacowo – kadrowy oddany do obsługi działu kadr i obliczeń płac od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Program obcuje z Planem Płatnika, Rejestratorami Czasu Pracy i środowiskiem MS Office (Word, Excel). System spełnia należyte wymagania polskiego ustawodawstwa co do ewidencji danych kadrowych, podatków, składek ZUS, naliczania wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych.

 

Dział kadr to zwiększona ewidencja osobowa idąca na zapis i wgląd do danej takich, jak: dane człowieka czy zleceniobiorcy, dane członków rodziny, zasady wynagradzania – rodzaj umowy, stawka, indywidualne ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz dane podatkowe – koszt oraz przysługujące ulgi. Enova pozwala na edycję błędnych zapisów oraz odwzorowanie złożonej struktury organizacyjnej firmy.
Dział płace umożliwia rozliczanie etatów, umów zleceń. Dzięki niemu możliwe jest zapewnienie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych na konto. Wbudowane funkcje zezwalają na realizację dodatkowych opłat, ustalenie czasu pracy i zsumowanie elementów wynagrodzenia.
Ciekawą propozycją są ergonomiczne kalendarze, które zezwalają na definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy, adnotację odstępstw od pierwotnego grafiku – obecności i nieobecności oraz pomoc z Rejestratorami Czasu Pracy.
Definiowany system wydruków zapewnia stworzenie na zasadzie zamieszczonych danych wydruków innego sposobu sprawozdawczości oraz przesyłanie plików do MS Word i późniejszą ich modyfikację w tymże programie.
Enova to program płacowo – kadrowy wart polecenia. Jasny i bezpieczny w obsłudze. Raporty z listy wyświetlanych informacjach można tworzyć w średni sposób, zaś niektóre dane dadzą się importować do organizmu z Excela. Każdy element wprowadzanych danych pozwala na przygotowanie dowolnego zestawienia. System jest dostępny w eksploatacji. Zakup pomysłu to prawa inwestycja. Jakość wykonania, prosta obsługa, niedrogie wykorzystywanie to pełna inwestycja w własny cenny chwila i finanse.