Procedury ue

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów przeznaczonych do produkcji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania kierujące się nie właśnie do bezpieczeństwa ale oraz do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane spośród tym jakieś procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne danie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, aby mógł stanowić karany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W podstawowej grupie otrzymują się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które kieruje się w innych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń wykonywających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej wrażliwe wymagania można z możliwością znaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do praktyce w okolicach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być stały, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno zaopatrzenia w kierunku zapewnienia zgody z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.