Pozar i jego rozwoj

Zgoda spośród poziomu gaszenia pożaru jest ważnym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jedyny spośród najbardziej szkodliwych żywiołów, niemożliwych do zapamiętania, szybko przenoszący się i usuwający wszystko co napotka na naszej drodze. Każde wnętrze, w jakim występują ludzie, winno stanowić wystarczająco zaopatrzone w urządzenia przeciwpożarowe, jakie będą miały skuteczną stój w potyczce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z prawymi przyrządami, które są do opanowywania ognia i wzmacniania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszystek rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy usługi tego jednego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i dokona, że pożar jeszcze dużo nabierze na miar. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne prezentuje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to forma gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak posiada pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej wykorzystania na wysokiej przestrzeni, bowiem w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą wykaże się za to dużo skuteczne w pomieszczeniach zamkniętych, o niskich rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii liczącej na tworzeniu hamującym dopływu tlenu i dużym zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im szersza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym niezwykle pozytywna w niezgodzie z płomieniami wykaże się para.