Plan finansowy gminnego osrodka kultury

Program enova to system finansowo – księgowy, który stanowi w mieszkanie dać kompleksową obsługę zarówno księgową kiedy i ekonomiczną przedsiębiorstwa. Obsługa ta dokonuje się zwłaszcza w obrębie ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania informacji oraz sprawozdań zarówno ważnych kiedy również jeszcze okresowych.

zarządzanie relacjami z klientem

Program enova pozwala między innymi na zachowanie serwisu z pracą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje szansa ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. Dodatkowo daje szansa ewidencjonowania dokumentów. Mowa tu o dokumentach, jakie nie są fakturami – przykładowo będą zatem wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe bądź też listy płac. Ten program daje również możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala dodatkowo na złożenia z dostawcami oraz na myślenie płatności. Na uwagę zasługuje także fakt, że program enova daje możliwość ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Robi się to wraz z tabelą kursów, a jeszcze z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie serwisów w obecnym programie pozwala na grupowanie ich w przepisy dokumentów określonego rodzaju. Ewidencja dokumentów idzie na ich automatyczne przeksięgowanie do dzienników. Program zawiera bardzo łatwą ewidencję VAT. VAT można liczyć zarówno metodą kasową jak i memoriałową. Program jednocześnie daje możliwość prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto pozwala na połączenie sald oraz obrotów. Daje szansę definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program wyposażony jest obecnie w dokumentacje zezwalająca na rozrachunki z partnerami. Mowa tu przede ludziom o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova pozwala na działanie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest niezwykle dużą funkcjonalność, która ciągle się rozbudowuje, dlatego same z pełną pomyślnością polecany stanowi dla firm. Podsumowując, program enova to klasyczny system finansowo - księgowy.