Para wodna mokra

Para wodna jest często wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Stawia się ją tylko w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na łatwych przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para ma ograniczony ciężar zdrowy a w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Poleca się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną.Najczęściej parę wodną używa się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi.Para, jako sposób gaśniczy pewno być kojarzona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie zachodzą w reakcję z wodą w pewnych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu.Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania.Najbardziej wydajne i sprawne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer.Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być przydatna wyłącznie w obecnych miejscach, co do których pamięta się pewność, że nie trwają w nich pracownicy. Z opieki na prawdziwe ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić zła dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.