Oswietlenie led janki

Oświetlenie awaryjne LED w domach użyteczności publicznej rozumiane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść zawarta jest zarówno w przepisach, kiedy i normach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz wyjaśniają one kwestie dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy zaplanować w poprawnie wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy tworzą w ostatniej myśli błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można zastąpić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej,
niepotrzebne stosowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu,
brak uwzględnienia sprawności opraw w praktyki bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami,
brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za jedynymi wyjściami ewakuacyjnymi oraz w dziedzinach szczególnych, a dodatkowo przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu,
umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w pomieszczeniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku,
wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych części czy nie przydają się do korzystania w dużych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stanów w sił Celsjusza),
brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki sposób, by nie powodować przy tym wszelkiego rozładowania baterii,
brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w miejscach, gdzie ewakuacja może pokazać się bardziej delikatna,
brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie całkowicie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania celu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do obowiązujących przepisów że posiadać opłakane wyniki nie właśnie dla wykonawcy przedsięwzięcia, a przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z otwarcia jest ułatwieniu ewakuacji, ponieważ nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej i sposób dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na możliwości ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom pośrednie jest dopasowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do sposobu użytkowania konkretnego obiektu.