Oprawy przeciwwybuchowe do lakierni

systemy gaszenia gazem

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kojarzone jest dla urządzeń i systemów ochronnych czy ich podzespołów i popularni.

W kontakcie ze dużymi dysproporcjami w rozmiarze bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo łatwiejszy oraz większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są oddane do pracy w ostatnich dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które wyłożone są do rzeczy w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w terenie ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na zachowaniach, na jakich może nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny stanowić ściśle oznakowane i przejść szereg testów, jakie obejmują na planie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska otrzymała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji i świadczenia tego gatunku urządzeń. Więcej na problem Atex znajdziesz tu.