Odpylanie malarni

System odpylania znajduje wykorzystanie w branżach przemysłu, zabierających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w tokach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Podejmujące się cząstki o bardzo delikatnych rozmiarach są niebezpieczeństwo dla maszyn również dla zdrowia człowieka (stronę z nich dysponuje oddziaływanie toksyczne), stąd te dobre sposoby odpylania stanowią ważny aspekt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska oraz podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a i odwracać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon – rodzaj urządzenia, w jakim powstaje do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej dodatkowo w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry – zlokalizowany w obudowie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w układ oczyszczania sprężonym powietrzem zlokalizowany w drzwiczkach oraz wentylator, dostępne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie istotną sprawą w trybach odpylających jest ich szczelność – każda przerwa w sukcesie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności projektu i zagrożenia. Kolejnym elementem ważnym w budów jest trwałość materiałów, z jakich narzędzia są wykonane – ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe sprawiają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wykonywać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.