O poliglota brasileiro

Dziś mamy do podania kilka słów o jednym procesie tłumaczenia, co nie przylega do najłatwiejszych, bo trudno jest rozważać o czymś, co przez dłuższy odcinek czasu jest instynktowne również nie do końca świadome. Kiedy tłumacz staje przed wyborem użycia jakiegoś słowa, nie ma szansy zwołania specjalnej komisji, która posłuży mu wybrać dobre słowo, nie może sprawdzić tegoż w książce słusznych tłumaczeń, bo ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, jakie będzie dla niego znacznie korzystne. Powiedzieć sobie pewne złożenia w świadomościach a jednemu wybrać, które tak brzmi. Taka opcja jest a jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje natomiast na platformie informacji i doświadczenia, jakie jest podnoszone przez kilkanaście lat. Występuje on także dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tutaj o tak proste sprawy, jak czytanie lektur przed snem lub robienie wypracowań. Praktyka ze słowem pisanym organizowana przez wszystkie bycie jest daleko znacząca w prowadzeniu podatności na określenia i umiejętności w ich dobrym doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, i toż chce od osobistych preferencji. Taki książkowy proces pokazuje się z trzech poziomów:Ważny to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi dużo dokładnie poznać tekst, który kupuje do przetłumaczenia. W niniejszym procesie podkreślamy trudne słowa, by znaleźć je w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz kolejny.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wybrany język. Ten stopień dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, który w nowych fazach tego sezonu jest robiony. Pierwsze poprawki jakie są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie dbałości o to, by tekst docelowy posiadał wszystkie elementy tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało najnaturalniej i dobrze jak tylko jest więc dodatkowe.Trzeci i jedyni etap to stwierdzenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.A wszystek powinien dostosować ten proces do swoich upodobań, tak, by uzyskać najciekawszy efekt.