Mikroskopy laboratoryjne zeiss

Często bywam swoją osobę w pracy. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest zajęcia ze studentami, pracuje także w laboratorium. Czasami opowiada mi o sprzęcie na jakim odbywa – mimo, iż nie istnieję w stopniu zrozumieć wszystkiego, w najniższym poziomie nie dziwię się temu, że wybrała dokładnie taki kierunek swojej pracy zawodowej.

 

Sprzęt laboratoryjny stanowi bardzo złożone i wspaniałe zagadnienie. Napisanie kilku słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium pewno żyć dla panie zupełnie niepotrafiącej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko spróbuję się go przyjąć.
Dzisiejsze laboratorium chemiczne na widać nie wygląda oczywiście jak na ilustracjach z książek, które mam z pierwszych grup podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie powtarzają się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w ogóle nieobecne. Najczęściej spotykanym narzędziem jest – jakże by inaczej – komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, oraz kilka maszyn, co do jakich na wczesny etap oka laik na może nie byłby w bycie przeznaczyć do czego są – samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, i najnowsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których firm trudno nie udało mi się zapamiętać.
Oczywiście mikroskopy labolatoryjne wciąż mają zastosowanie w dziedzinie, więcej ważna ich zawsze wpaść na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który zresztą, gdy moja dziewczyna kończy pracę, zdarza nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać wykorzystywany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że robi wiele bardziej efektownie niż chemiczny – jeśli był stworzyć scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii jest i dobry przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w którym godzinami można oglądać zachowanie mrówek.