Mielenie miesa z kurczaka

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najprawdziwsze prawdopodobieństwo dla zdrowia wykonywających w takim miejscu osób.

Ze powodu na pomysł na okres zdrowia pyły dzielimy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Ważnym znaczeniem w miejscu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pewne zapobieganie przez stosowanie prywatnej i społecznej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare i mokre.
Powszechnie wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to sam z najzwyklejszych odpylaczy o małych kosztach budowy. Chorobą tego podejścia jest prosta skuteczność odpylania, dlatego często są wykorzystywane w zestawieniu z kolejnymi odpylaczami. Bardzo szeroką efektywnością działania cechują się odpylacze filtracyjne. Podawane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najdroższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końcu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania pragną być wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu oraz z określonego zagrożenia.