Kredyt na rozwoj firmy 2015

Jesteśmy odpowiedzialni, że rozwój naszej firmy chce od satysfakcji zarówno wszystkich konsumentów korzystających prosto z bliskich usług, a to jednostek instalacyjnych, specjalistycznych sklepów, budowlanych i inwestorów, jacy są odbiorcami ostatecznymi.

Jesteśmy przekonani, że poszerzanie oferty handlowej, skracanie terminów dostaw, podwyższanie kwalifikacji kadry pracowniczej i ciągłe doskonalenie poziomu obsługi klienta i wartości dostarczanych urządzeń gwarantuje osiągnięcie zaplanowanego celu.

Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, aby nasi kontrahenci byli w całości zadowoleni i gotowi co do wartości praktycznej i form świadczonych przez nas urządzeń.

Wentylator oznaczony napisem explosion proof to urządzenie przeciwwybuchowe prostokątne, zaprojektowane do czynności w strefach zagrożonych wybuchem, dostosowany do montażu w dowolnej pozycji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Zrobione z galwanizowanej blachy silnej i urządzone w klapę inspekcyjną, kupią na dostęp do silnika i wirnika bez potrzeb wymontowywania kanału wentylacyjnego.

Wentylatory promieniowe przeprowadzane są zgodnie z światowym standardem ISO 9001. Przygotowane do użytku w okolicach zagrożenia wybuchem poza kopalniami oraz wyrobiskami górniczymi. Wentylatory posiadają wirniki zrobiony ze stopów aluminium lub wirniki uczynione z blachy stalowej, samoczyszczące, pokrywane farbą proszkową. Bez powody na jakość, wirniki wyważane zgodnie z ISO 1940-1. Obudowa prawdopodobnie żyć zespawana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor czarny. Obudowa posiada otwór inspekcyjny i drenażowy. Konstrukcja posiada detale zbudowane z blachy mosiężnej, które minimalizują ryzyko zaiskrzenia. Wirniki i obudowa zrobione ze określeni galwanizowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej projektowane na żądanie.

Wentylatory dachowe są używane do wentylacji wszystkiej i produkcyjnej w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Maszyny posiadają napęd bezpośredni, wirnik z łopatkami, które są pochylone do tyłu, zbudowanymi ze stali galwanizowanej, z aluminiową piastą. Wentylatory zostały wyposażone w silnik trójfazowy, jaki jest dostosowany do książce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem