Kasy rejestrujace zalacznik nr 2

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód musi być pasowana okresowemu przeglądowi. Jednak w tym sukcesu omawiany przegląd wymaga być osiągnięty najpóźniej dwa lata od nowego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w miarach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej wynika z prawych aktów prawych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w istocie warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z prawem, i prosto z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej widziane jest niczym nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za przestępstwo skarbowe. Jednakże tańszą opcją dla co dwuletniego przeglądu jest towarzyszenie go co roku. Świadcząc o przeglądzie kas rejestrujących, należy dodatkowo mieć o nazwaniu odpowiedniego czasu, co produkuje się na platformie Ordynacji Podatkowej. Razem z art. 12 § 3 niniejszej ustawy terminy wskazane w majach dokonują się z terminem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada pierwszemu dniowi terminu, a gdy takiego dnia w bieżącym miesiącu nie było - w ostatnim dniu ostatniego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej spoczywa na twarzy mającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z ostatniego przeglądu powinien poinformować serwisanta o konieczności wykonania takiego przeglądu. Serwisant kas, w terminie 5 dni z dnia przygotowanego przez posiadacza kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 rozporządzenia w sytuacji kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede wszystkim: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci i stan akumulatorów. W końca uniknięcia narażania się na kary ze strony Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.