Kanaly wentylacyjne 150x50

W pomieszczeniach o dużym zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, stanowi wielkie zagrożenie wybuchu. Zatem w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym chciane są instalacje zgodne z regułą atex (atex installation), które uznają zbyt zadanie usunąć z miejsc pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jako dużo być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi swoje w form ramion samonośnych, ssaw i okapów zlokalizowanych w pomieszczeniach zagrożonych. Należy pytać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które spędzą z ziemi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać instalację również nie dopuszczać do koncentrowania się w miejscu znacznej sumy zanieczyszczeń. Instalacja odpylania winna być uziemiona, nie umieszczać w sobie ładunków elektrostatycznych co prawdopodobnie dać iskrzenie i wtedy wybuch. Kanały odciągowe mają być zrealizowane ze byliśmy o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny sugerować się erozji. Użyte w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, mają za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Doskonałym rodzajem jest układanie w instalacjach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, teraz na początku taki sposób przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to winno być spójne i ścisłe z zasadą atex. Buduje się także śluzy, jakie są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy ważne oraz systemy samoczyszczące zbyt duże natężenie miału w instalacji. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń dalej są pomieszczeniami wielkiego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie zasady a są dobre z określonymi dyrektywami, powinno tam być jak niewiele pracowników oraz wtedy dopiero osoby, które w takich pomieszczeniach pracują. Przestrzeganie wszystkich myśli i podstaw jest sytuacją najważniejszą, i usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie meble i urządzenia objęte dyrektywą atex są bezpośrednie ulubione oznaczenia i certyfikaty spotykające się w znaczeniu pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, liczymy na dwie grupy: funkcjonujące w górnictwie, zarabiające w kolejnych znaczeniach. Ta szczególnie istotna zasada chroni wszystkie przedsiębiorstwa.