Jak zrobic odpylacz

Odpylacz wykonany zgodnie z informacją atex (atex dust collector) organizuje w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony stanowi dla małych oraz ciężkich instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest dostarczane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są łatwe w sezonie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w momencie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, powraca do rozprężenia, co pozwala, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów uważa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który zapewnia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zmienianiu się wentylatora po zakończeniu, co czyni maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi zdrowe dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego działalności (on-line) kiedy a po jego wyłączeniu (off-line).