Home Technika Jak zostać serwisantem kas fiskalnych ?

Jak zostać serwisantem kas fiskalnych ?

written by maciek 25 lutego 2016

Kasy fiskalne serwis jest niezbędny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale również podczas obowiązkowego przeglądu kas, a także w momencie kiedy rozpoczynamy i zamykamy działalność. Zgodnie z prawem jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zająć się jej naprawą, jest pracownik jednostki serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia:

nvmv

– firma serwisująca występuje do sprzedawcy kas fiskalnych z propozycją nawiązania współpracy i zawarcia umowy dealerskiej,
– po otrzymaniu zgody kieruje co najmniej dwóch pracowników na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W czasie szkoleń serwisant zdobywa uprawnienia na wszystkie typy urządzeń fiskalnych, które znajdują się w ofercie producenta.
– po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje imienną i opatrzoną zdjęciem legitymację oraz swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są uprawnione do wykonywania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz koniecznych przeglądów technicznych, a także wysyła jego dane do Urzędu Skarbowego.

kasy fiskalne serwis

źródło: http://erp.polkas.pl/wp-content/uploads/2015/03/systemy_obslugi_fiskalnej.jpg

Ciekawostki:

Uprawnienia otrzymuje się na okres jednego roku i dotyczy ono określonego typu kasy – zakończeni kursu nie daje więc serwisantowi prawa do naprawy wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a jedynie do pozbywania się usterek w wybranych modelach.
Serwisant jest zobowiązany do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności poprzez udział w warsztatach produktowych, powinien również co roku wystąpić z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień.
Wymóg zapisany w umowie dealerskiej to posiadanie przez jednostkę serwisującą magazynu części zamiennych, jak również narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest zobowiązany do zaopatrywania konsumentów w materiały eksploatacyjne, które pochodzą od producenta.
Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w jednostce do tego uprawnionej, nie ma prawa do prowadzenia serwisu i musi oddać legitymację producentowi. Serwisant może obsługiwać kasy fiskalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest pracownikiem jednostki związanej z producentem umową dealerską.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl

You may also like

1 comment

Sebastian 7 lipca 2016 at 13:35

Procedura zmiana serwisanta jest dość zagmatwana. Dokonać jej może tylko i wyłącznie właściciel urządzenia fiskalnego. Na początku musi on powiadomić producenta o takim zamiarze. Producent pobiera zwykle opłatę manipulacyjną w kwocie rozpoczynającej się od 100 zł netto. Aby zmiana była zaakceptowana, nowy serwisant musi znać kasy fiskalne, być jego autoryzowanym przedstawicielem, bądź przejść odpowiednie szkolenie. Po akceptacji trzeba zawiadomić właściwy Urząd Skarbowy i dotychczasowy serwis.  

Leave a Comment