Jak zostac serwisantem kas fiskalnych

Kasy fiskalne serwis jest niezbędny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale również podczas obowiązkowego przeglądu kas, a także w momencie kiedy rozpoczynamy i zamykamy działalność. Zgodnie z prawem jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zająć się jej naprawą, jest pracownik jednostki serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia:

nvmvCEAG NVMV (SE) | GRUPA WOLFF

– firma serwisująca występuje do sprzedawcy kas fiskalnych z propozycją nawiązania współpracy i zawarcia umowy dealerskiej,
– po otrzymaniu zgody kieruje co najmniej dwóch pracowników na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W czasie szkoleń serwisant zdobywa uprawnienia na wszystkie typy urządzeń fiskalnych, które znajdują się w ofercie producenta.
– po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje imienną i opatrzoną zdjęciem legitymację oraz swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są uprawnione do wykonywania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz koniecznych przeglądów technicznych, a także wysyła jego dane do Urzędu Skarbowego.

kasy fiskalne serwis

źródło: http://erp.polkas.pl/wp-content/uploads/2015/03/systemy_obslugi_fiskalnej.jpg

Ciekawostki:

Uprawnienia otrzymuje się na okres jednego roku i dotyczy ono określonego typu kasy – zakończeni kursu nie daje więc serwisantowi prawa do naprawy wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a jedynie do pozbywania się usterek w wybranych modelach.
Serwisant jest zobowiązany do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności poprzez udział w warsztatach produktowych, powinien również co roku wystąpić z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień.
Wymóg zapisany w umowie dealerskiej to posiadanie przez jednostkę serwisującą magazynu części zamiennych, jak również narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest zobowiązany do zaopatrywania konsumentów w materiały eksploatacyjne, które pochodzą od producenta.
Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w jednostce do tego uprawnionej, nie ma prawa do prowadzenia serwisu i musi oddać legitymację producentowi. Serwisant może obsługiwać kasy fiskalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest pracownikiem jednostki związanej z producentem umową dealerską.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl