Hodowla zwierzat zarodowych wschowa

Sam termin mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym i kształtowi definicję konglomeratu tkanek, z których ważną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za drink z prawdziwych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu jest już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się dobrym środkiem na dostarczanie organizmowi dużych dawce energii. Prawdopodobnie przejście na utrzymanie mięsa nastąpiło wtedy w terminie zlodowaceń, kiedy trudniej było objąć pokarm roślinny i jedzenie mięsa było się samym z pierwszych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem opinii na wyglądy prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ jest ostatnie rzecz propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu zalicza się świadome i pozytywne wyłączenie z częstej diety mięsa, w tym również ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, czy nie tylko mięsa, lecz też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje więc język życia połączony z pewnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej zakłada się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury czystej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z tych indywidualnych przyczyn, co w epoce lodowcowej. Dopóki nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi pora będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.