Gaszenie pozaru za pomoca gasnicy

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi wówczas najpowszechniejszy także dużo znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co działa z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze mają największe wykorzystanie. W relacje z posiadanego składu mogą stanowić polecane do gaszenia niemal całych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najwspanialszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa swoje zamierzenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne leczenie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Może żyć wprowadzana w wypadkach płonięcia tych jedynych produktów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą polega na ostatnim, że wodę można przesadzać w jakimś miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach o pojemności nie ważniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W szybszych pomieszczeniach działanie pary ukazuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów konieczna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do różnych substancji, lecz także podstawy ich wyrabiania i służenia w obszar pożaru.