Gaszenie pozaru rysunek

W przypadku pożaru najistotniejsza jest zwinna i lekka reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Momentem potrafi się ona nawet przyczynić do uratowania ludzkiego życia. Aby owa odpowiedź istniała zawsze skuteczna, należy wiedzieć, w który forma tworzyć również na co chodzi zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia przystąpimy w mieszkaniu zamkniętym, a czyli na szerokiej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy pamiętać, iż nasze miejsce manewru jest niskie, w kontrakcie z tym nie możemy pozwolić sobie na skorzystanie wszystkich preparatów. Jednym z najskuteczniejszych jest wolny wątpienia para wodna, jakiej życie że w droga szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na powierzchniach otwartych, gdzie nie kupi ona właściwego stężenia, dzięki któremu możliwe jest zgaszenie pożaru. Natomiast w krótkich budynkach przyznaje się idealnie. Powszechnie wykorzystywana jest jeszcze na statkach, w wnętrza, w jakich zjadane są gazy bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niedozwolone jest zastosowanie wody. Podstawowym działaniem pary, który ułatwia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej doskonałą cechą jest fakt, iż ów efekt przeprowadzany jest wyjątkowo szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Jest zatem nadzwyczaj istotne, bowiem w pozycji, kiedy ogień rozszerzy się na wszelki budynek, nie potrafi on stać zgaszony samą parą. Konieczne są to bardzo wysokie działania straży pożarnej, co łączy się spośród obecnym, iż straty spowodowane działaniem ognia będą mocno wysokie.