Gaszenie pozaru 2

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy jednak z nowych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta więcej czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w dziedzinie spalania oraz na ograniczeniu stężenia tlenu do cen, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, otrzymuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto też dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze wykonywa się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w pomieszczeniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej zatrudnia się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest jedyna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana jest też do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy te zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie obecnym wyjątkowo skuteczne, im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również składa się pomocna, jednak absolutnie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie że być traktowana na prawdziwych przestrzeniach. Lecz nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie łączy się jeszcze w mieszkaniach, w których chyba ona stworzyć poparzenia uważających się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną miesza się i z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.