Gastronomia biznes

Czerpiący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, odbywającego się za pośrednictwem technik połączonych z naukami psychologicznymi. Jest to rodzaj szkolenia pracowników liczący na działaniu procesu decyzyjnego w projektu odpowiadania ich spraw zawodowych, co umożliwia jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa rozwoju oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu zadania są coachowie, którzy tworzą ze znanymi facetami na nowych płaszczyznach np. w klubie spośród ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a ponadto analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z pozostałymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie właściwszych decyzji, pełniejsze zajmowanie ich prawdziwych predyspozycji, sprecyzowanie swoich planów oraz skupienie na optymalizacji działań prowadzących do ich dostania. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym przedmiotem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego własne poglądy i środki intelektualne. Innymi częściami ważnymi w szkoleniach dla  pracowników w sytuacji coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych zasad; nie uczy ludzi, tylko poprawia im w ciągu rozwijania się; jest skonstruowany na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; planem jest doprowadzanie do świadomego dokonywania zmian.