Filtrowanie z listy rozwijanej

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do rezygnowania z koniecznością odpylania pyłów, które działają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią wówczas kluczowe procesy powiązane z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły piszące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał przygotowany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych liczymy w ofercie urządzenia oraz wszystkie instalacje zrobione zgodnie z ważną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią istnieć one przesadzane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje obecne na montowanie ich w którymkolwiek miejscu, jaka stanowi zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak oraz w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta stosuje systemy automatycznie działające na początek ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, podaje go do centrali, która z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zdjęcia to dopiero około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zatrzymuje się ona do wykorzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym środkiem, ciśnienie jakie występuje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania albo nie, zrobione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z ciekawości na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest określenie strefy niebezpiecznej w dziedzinie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, całe jej znani i elementy są stosowane w taki rozwiązanie, żebym one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.