Ewidencja obrotu ziemniakiem u dystrybutora

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w obcej walucie jest dodatkowa?

W kontaktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a i do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, które powinny wybierać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które muszą robić kasy rejestrujące zapisane są przecież w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w myśl § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w magazynie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przyszłej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być ustalony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać zrealizowane z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż artykułów na myśl konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w funkcję, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z formie, jaka została opisania w wydarzeniu można wywnioskować, iż cena za nabyte towary planuje być honorowana w euro, w toku jak wartość transakcji będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.