Dzialalnosc gospodarcza maly zus

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w małych obiektach, kiedy zaś w znaczących budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach przemysłowych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref ciepłych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zbudowane w strukturze modułów i powszechnie przydatne w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Oczywisty jest każdym ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i formę biegnąca razem z jej kierunkiem. Oznaczenia na następnych odsłonach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osobę otrzymuje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we całych obiektach użyteczności publicznej, i obiektem ich instalacji jest skierowanie ludzi do pewnego pójścia w wypadku ewakuacji. Spośród obecnego sensu winnym stanowić odpowiednio znane, dlatego w światłu ewakuacyjnym zajmuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest delikatny pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary też wielka sprawność, duża moc oraz wielka liczba luminacji.