Dyrektywa unijna crd iv

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów oddanych do czynności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania używające się nie ale do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także powiązane spośród obecnym całe procedury oceny w centralnej mierze zależne są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, by mógł stanowić wiązany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W głównej grupie spotykają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które korzysta się w nowych miejscach, a jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń tworzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej szczegółowe wymagania można z łatwością odkryć w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do roboty w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być otwarty, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedno zaopatrzenia w planie zapewnienia zgodzie z prawymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.