Dbanie o wlosy w ciazy

Szybkie tłumienie wybuchu również w jego początkowym etapie rozpowszechniania, stanowi dobry element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w których początek ma miejsce, w zamkniętej przestrzeni bądź zawartej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w urządzeniach to jeden z głównych elementów, który daje uniknięcie wybuchu.

Podstawowym zadaniem systemu HRD jest przeciwdziałanie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu obniża się powstawanie zniszczeń w budów, skraca się czas postojów, ale przede każdym zwiększa się bezpieczeństwo ludzi. System HRD używany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek i wielu podobnych urządzeń przemysłowych. Każdy system, aby funkcjonował poprawnie i już, powinien dopasowywać się ze specjalnych elementów, którymi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne umieszczone w organizacjach i w halach produkcyjnych, system zarządzający oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą. Strategia leczenia polega na wymiarze i robieniu wskazań oraz mocnej i praktycznej reakcji. Wykrycie wybuchu wykonywa się dzięki wykorzystaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier albo w form, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny poziom bezpieczeństwa, błyskawicznie przesyłana jest dana do centrali zarządzającej, która odpowiada za przetworzenie wiedz również w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po rozpoczęciu realizowania poprzez system zarządzający następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez wykorzystanie specjalnych dysz, co skutkuje bardzo szybkim i efektywnym stłumieniem wybuchu. Najistotniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest okres reakcji, który od momentu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji liczony jest w milisekundach.