Czym jest system erp

wentylacja przemysłowaWentylacja przemysłowa | GRUPA WOLFF

Z języka angielskiego enterprise resource planning czyli nic innego jak planowanie zasobów przedsiębiorstwa. System erp jest to metoda, w której efektywnie planujemy zarządzanie całością rezerw przedsiębiorstwa. Jest to także określenie, w którym systemy informatyczne służą wspomaganiu zarządzania firmą lub współdziałania grupy, które współpracują ze sobą w danej spółce.

Optymalizacja zasobów

Robią to poprzez nagromadzenie danych oraz umożliwianie realizacji działania na zebranych wcześniej informacji. Te oto wspomaganie może dotyczyć wszystkich lub części szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację zasobów, które chcą wykorzystać korporacje oraz zachodzących w nich procesów. Jest kilka rodzajów systemów ERP, które zaliczamy do klasy zintegrowanych systemów informatycznych. Jednym z nich jest system modułowy, który składa się z niezależnych od siebie lecz współpracujących ze sobą aplikacji. Drugim natomiast jest system zintegrowany składający się z tylko jednej bazy danych i jednej platformy biznesowej, w której nie występuje żadna wymiana informacji pomiędzy modułami.

system erp

źródło: http://erp.polkas.pl/wp-content/uploads/2015/04/system-erp.jpg

Rozwinięcie systemów MRP

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa są niczym innym jak rozwinięciem systemów MRP II. Jednym z podstawowych ich elementów jest baza danych. Moduły, o których mowa zazwyczaj obejmują następujące obszary: sprzedaż, zarządzanie relacjami z klientami, zaopatrzenie, magazynowanie, księgowość i finanse. Systemy te przeważnie pozwalają nam na ustalenie uprawnień dostępu dla poszczególnych konsumentów. Inną charakterystyczną cechą tych systemów jest umożliwianie użytkownikom wykonanie procesu planowania, mowa o możliwości wprowadzania zmian takich jak rozpatrywania alternatywnych rozwiązań czy nanoszenie poprawek. Rozwiązania proponowane przez system to na przykład zmiana wielkości partii dostawczej. W tej chwili systemy ERP z tak zwanej wyższej oraz średniej półki mają swoją platformę rozwoju aplikacji.